Category : Kafshë

Kjo është lista e kafshëve: Zhapiu këmbëvogël – Ablepharus kitaibelii Midhja zemër me gunga – Acanthocardia tuberculata Gjeraqina këmbëshkurtër – Accipiter brevipes Gjeraqina – Accipiter gentilis Gjeraqina e shkurtës – Accipiter nisus Flutura me kafkë – Acherontia atropos Bulkthi i shtëpisë – Acheta domestica Blini i Drinit – Acipenser naccarii Blini me yje – Acipenser ..

Read more